STAŇTE SA SÚČASŤOU NAŠEJ BUDÚCNOSTI.

Údržbár (m/ž)

Spoločnosť Carcoustics prispieva svojim dielom k tomu, aby svet zostával v pohybe. Naše riešenia prinášajú vylepšenia pre automobily, vlaky, úžitkové vozidlá, ako aj domáce a iné spotrebiče, určené pre každodenné použitie. Vidieť ich môžete len zriedkavo, ale vždy ich môžete cítiť a počuť. Na našom úspechu má svoj podiel každý z našich 1 500 zamestnancov a zamestnankýň – v našom hlavnom sídle v Leverkusene, ako aj v ďalších desiatich pobočkách v Nemecku, ďalších európskych krajinách, v Amerike a v Ázii. Ako stredne veľký podnik s globálnym prorastovým kurzom spájame príjemnú pracovnú atmosféru so vzrušujúcimi úlohami a medzinárodnými možnosťami rozvoja.


  • Plánovanie úržby strojov, zariadení, prevedenie ich ochrany
  • Oprava strojov a náradí podľa matice
  • Technický rozvoj a optimalizácia ( TPM, OEE, KVP ) výrobných zariadení
  • Vyhľadávanie chýb a zavedenie opatrení na ich odstránenie
  • Vedenie dokumentácie podľa zadaní
  • Vykonávanie preventívnej údržby strojov a zariadení

  • Stredná škola s maturitou technického zamerania
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovnika pre činnosť na elektrických zariadeniach §21, 22 odst.1 Vyhlašky ÚBP SR č 74/96 Z.z. do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A
  • Základné školenie zvárania netaviacou sa elektródou zariadenia z hliníka a jeho zliatin v polohe vodorovnej zhora a zvislej, ktoré nevyžadujú skúšku zvárač podľa STN EN ISO 9606-2